SERVAS ISRAEL

עמוד הבית

"סרווס" הנו ארגון בינלאומי המפגיש מטיילים עם מארחים ומטרתו - להגביר את הרעות והשלום בעולם, לפתח סובלנות והבנה הדדית באמצעות יצירת קשר אישי ועמוק בין בני תרבויות ורקע שונים.
המטיילים מוזמנים להתארח ולהשתלב בחיי המשפחה המארחת, להכיר אותה ואת סביבתה, לבלות אתה ולחלוק עמה את דעותיהם, תחושותיהם ורגשותיהם, בכל הקשור לחיי הקהילה בארץ ובעולם.                פרטים נוספים

מהו סרווס?

ماهوسيرفاس؟

English

About Servas Israel

Impressions from Servas Israel special events

Hosts locations on the map of Israel

Servasing in Israel

Main Contacts in Servas Israel

Links to Information about Israel

Contact Us

הנחיות למעוניינים להצטרף

בעלי תפקידים עיקריים בארגון Key Contacts in Israel

מפת ישראל - מיקום מארחים

לוח אירועי סרווס בישראל Events in Israel

מידע על אירועי סרווס בעולם

רשמים מאירועים בארץ ובעולם

רשמי אורחים מביקור בישראל

קישורים

מפת אתר

צור קשר


דרונט בניית אתרים