SERVAS ISRAEL

הנחיות למעוניינים להצטרף

כאן תמצאו הנחיות מפורטות על תהליך ההצטרפות לסרווס בישראל

 

כאן מתואר תהליך קבלת חבר חדש לארגון
טופס מצורף
כאן מתוארים כללי התנהגות עבור המארח בישראל.


כאן מתוארים כללי התנהגות עבור המטייל המתארח אצל חברי סרווס במדינה אחרת.
בקרוב יפורסם כאן תקנון העמותה המעודכן ל 2014.
כרגע מצורף קובץ הכולל את התקנון המקורי + השינוים שאושרו באסיפה ב 8 למרץ ביובלים
בנוסף לקובץ התקנון המקורי
כאן ניתן להוריד דפי מידע על סרווס ישראל:
שתי גירסאות לשימושכם
מיועד להדפסה ולמסירה למעונינים להצטרף לסרווס ישראל
דרונט בניית אתרים