SERVAS ISRAEL

כנס סרווס ישראל בשדה בוקר 12/03/11

  12/03/2011

כנס סרווס ישראל בשדה בוקר   12/03/11

 

בבוקר יום שבת התכנסנו במבנה שליד הצריף המקורי של בן גוריון שבשדה בוקר . יום צלול חמים ,יום של כיף.

התכנסות לרישום ופתיחת היום הייתה מהירה וכל קבוצה הלכה למסלולה . הספורטאים מביננו יצאו לרכב על האופניים במרחבי הנגב הפתוחים תוך הסבר על הנוף של נחל צין  והסביבה . מסלול לא קשה במיוחד אבל מחייב תשומת לב רבה ברכיבה על משטחי אבנים כולם חזרו בשלום ובהנאה רבה. קבוצה אחרת נסעה ברכבים הפרטיים לחוות הבודדים ונהנו לקבל הסבר על הסביבה ודרכי החיים . קבוצה שלישית נשארה בקיבוץ וקיבלה הסבר מפורט בצריף מפי ניצחונה בן דרור  היה מרתק ולו בגלל ההסבר הפרטי שקיבלו רק שני חברים.

לאחר ארוחת צהריים בחברותא נערך כנס העמותה המתחייב חוקית והוא נערך בסדר מופתי תוך עמידה בלו"ז שהוקצה לכל חלק  . מי שניצח על ההתנהלות ובהצלחה רבה הוא צבי בן דרור .

מבין עיקרי הנושאים שדנו בהם היו סיכום הפעילות השוטפת, אישור התקציב לשנת 2011 , אישור דוח וועדת הביקורת של העמותה  (שבדקה את מאפייני הכספים והתפעול של העמותה ופנתה בקריאה לנוכחים ולכל חברי סרווס להתנדב ליישום חלק מהמדיניות של המזכירות)

בחירת מזכירות חדשה כולל גם יו"ר חדשה   ובשבוע שחל בו יום האישה הבינלאומי יש פה סמליות רבה להעברת המקל לקלודיה שגיא שתנווט ותתחזק את המערך של הארגון . אישה נוספת , צעירה, הצטרפה למזכירות – ועל כך ברכות ואיחולים.

חברי המזכירות לשנת 2011: קלודיה שגיא, צבי בן דרור, אורי אפרסמון, רעות הראל, ישי אברהם

חברי וועדת בקורת: ישראל מילר, גבי ברשי

 נאחל הרבה הצלחה למזכירות

חיים מוריק  - יו"ר יוצא של סרווס ישראל.

PrintTell a friendSubmit response