SERVAS ISRAEL

רשמי מפגש סרווס ברמת הכובש 4/9/2010

ב 4/9/10 התאספו כ 40 חברי סרווס בביתם של כרמלה ואברהם אבישר בקיבוץ רמת הכובש, חברים חדשים שזהב עתה הצטרפו לסרווס.

המפגש נערך בגינתם המקסימה של משפחת אבישר, בלווי שלחן ערוך לתפארת,
ובנוסף למטעמים שכולם הביאו, הקשבנו לחברים ששיתפו מחוויותיהם.
ביניהם רעות הראל שחזרה מכנס צעירים במקסיקו.

הגרלנו ברכות ראש השנה שכל אחד הכין ונהנינו מהשיחות והשיתופים.
שמענו מה חדש בסרווס בישראל ובעולם.
תודה למשפחת אבישר שארחה ותודה לכל החברים שהשתתפו

נירית הראל – מתאמות איזור השרון
קלודיה שגיא – מזכירות סרווס ישראל


PrintTell a friendSubmit response