SERVAS ISRAEL

רשמי מפגש סרווס ברמת רחל 2/9/2010

מפגש סרווס ירושלים לקראת ראש השנה תשע"א

בערב יום חמישי ה 2/9/10  נפגשנו חברי סרווס ירושלים, לפי מסורת סרווס, בחוות אייל בקיבוץ רמת רחל. בשל תקופת החגים המלאה באירועים ונסיעות הגיעו רק 14 חברים.
הייתה אוירה טובה של שותפות והנאה.
 
הרמנו כוסית לשנה החדשה והתכבדו כיד המלך בירקות טריים וחליטת צמחים מהגינה האקולוגית של החווה, מגבינות, קרקרים ופירות, ומעוגיות פרי עמלם של החברים.
 
בתוכנית: 

  • דיווח על הצטרפות משפחות חדשות באזור ירושלים, כולל משפחה צעירה
  • חידה לגבי חברי סרווס ירושלים: מהן המקצועות הבולטים ביותר בין חברינו?
  • דיון על ספר האורחים הדיגיטלי, עם בקשה של החברים לקבל את הקובץ  במייל,  כדי לעודד ביקורים הדדיים בין החברים בארץ
  • מסירת מידע לגבי הכנסים הקרובים, כולל הכנס הארצי המתוכנן למרץ 2011
  • הצעות למפגשים נוספים באזורינו, כולל טיול לאתר לזכר הנופלים באסון התאומים

לסיום:

  • החברים כתבו ברכות לשנה החדשה ברוח סרווס. כל חבר קיבל ברכה אחרת להקריא לכל החברים:

להלן חלק מן הברכות:

ברכה נישא: לעולם נפלא! לשלום! לאחווה! לאהבה! לחמלה!
לידידות אמת! לאמונה באדם באשר הוא! בעצמנו! ביכולתנו! בחלומותנו!
 
לחברי סרווס שנת אורחים מעניינים הכרויות וקשרים חדשים שנת שלום
 
מאחלים לכל חברינו בארץ ובעולם  שנת סובלנות, אחווה וידידות

PrintTell a friendSubmit response