SERVAS ISRAEL

תמונות ממפגש השנה החדשה של מארחי העמקים הצפוניים בכפר הנשיא

המפגש היה מהנה מאד, הנופים בחבל ארץ זה "משכרים" ביופיים וזכינו למזג אויר נפלא.
פגשנו בחבורה של אנשי סרווס מכפר הנשיא, שארחו אותנו בלבביות רבה.
תודות למנחם ונעמי זעירא, המתאמים של האזור, על הארגון. יישר כח !!
  6/10/2007

PrintTell a friendSubmit response