SERVAS ISRAEL

תמונות ממפגש השנה החדשה של מארחי השרון

שמחנו להתכנס ב-1/9/2007 אחה"צ, כ-35 חברים מאזור השרון בעיקר ומאזור תל-אביב במקצת.
תודה על הארוח הלבבי של המארחים מרים ואהד ארצי.
  1/09/2007

PrintTell a friendSubmit response