SERVAS ISRAEL

האסיפה השנתית בשדה וורבורג ב- 03.03.07

מסגרת זו של יום מפגש בשדה ורבורג כבר הפכה להיות ענין של מסורת, יום גדוש בפעילות עבור כולנו.
  3/03/2007

מעבר לשולחנות העגולים בהם דנו בנושאים שונים הציעו הצעות, שיפורים והדגשים בתחום ארגון צעירים, ארועים, תשלומים ואחרים, התקיימה אספה של העמותה כנדרש על פי חוק העמותות. הישיבה היתה עניינית, והכילה דיווח של המזכירות על הפעילות של 2006 והתוכנית לפעילות 2007, דיווח של ועדת הביקורת ושל הגזבר, הצבעות על אישור הצד הכספי ובחירות למוסדות העמותה כמתחייב על פי התקנון.

נבחרו במסגרת הזו ועדת ביקורת: דוד אינטרטור - ניר עוז, נחום נעלי - יובלים, עדה ברגמן - הרצליה. תודה לגיורא רדר על שנות פעילות ענפה.  

למזכירות נבחרו: רמי רפאלי, מאיר ברגמן, קלאודיה שגיא, אוהד ארצי, אפרת ניניו, רחל פינקס.

חיים מוריק ישמש כמ"מ של היו"ר רמי רפאלי עד שובו.

ליאת  חקלאי תמשיך בפרויקט התמיכה בהקמת האתר החדש של סרווס ישראל יחד עם עמית בעלה, אליהם יצטרפו מספר מתנדבים כדי להביא את האתר לשימוש יומיומי של כולנו.

ניהל את האספה ביד רמה ובוטחת וברוח טובה גבי ברשי. תודתנו לו ולבת שבע.

לאחר ארוחת צהריים משותפת בשמש המפנקת שמענו הרצאה על מרוקו, והרצאה משלימה על יחסים אישיים בתקופת המקרא.

תודה למאיר ברגמן שריכז את היום ודאג שהכל יהיה בזמן.

תודה מיוחדת למשפחת הראל שאירחה, הכינה, רצה, דאגה והיתה נדבך חשוב בהצלחת היום.

לחצו לצפייה במצגת של קלאודיה   לחצו לצפייה במצגת של קלאודיה
PrintTell a friendSubmit response