SERVAS ISRAEL

לבקר ולהכיר את אזרחי העולם בביתם

"סרווס" הנו ארגון בינלאומי המפגיש מטיילים עם מארחים ומטרתו - להגביר את הרעות והשלום בעולם, לפתח סובלנות והבנה הדדית באמצעות יצירת קשר אישי ועמוק בין בני תרבויות ורקע שונים.

המטיילים מוזמנים לפגוש או להתארח ולהשתלב בחיי המשפחה המארחת, להכיר אותה ואת סביבתה, לבלות אתה ולחלוק עמה את דעותיהם, תחושותיהם ורגשותיהם, בכל הקשור לחיי הקהילה בארץ ובעולם.

אם שאפת להגיע אי פעם, אל מעבר לאתרי התיירות הממוסחרים ורצית להכיר בטיולך את האנשים ותרבותם - "סרווס" הוא אחת הדרכים היחידות לכך. זהו ארגון של מתנדבים, המעניק יחס שווה לכל נפש, ללא הבדל מין, גזע, דת והשקפת עולם. זו לא סוכנות נסיעות, ולא "מציעי קיום בחינם". הארגון מיועד למטייל המעוניין להכיר את מארחיו ולהתחלק עימם בעולמם הרוחני והערכי. הוא מתקשר אליהם ישירות ואישית, על פי רשימה המסופקת לו והם יזמינו אותו להיפגש או להתארח במשך יומיים, ללא כל תמורה, אך בהתאם לאפשרויותיהם וזמנם הפנוי.

מושג על אופי הארוח וההתארחות בסרווס ותהליך הקבלה לארגון ניתן לקבל במדור הנחיות למעוניינים להצטרף.

רעיון "סרווס" עלה לראשונה בשנת 1949 באשקוב, דנמרק, על ידי קבוצת פעילים שהגיעו מכל העולם, לסייע בשיקום אירופה של אחר המלחמה. שמו המקורי של הארגון היה - "שיטת הדלת הפתוחה לעבודה, לימודים ומסעות". השם "סרווס" (באספרנטו - לשרת) האופייני לתנועה, אומץ מאוחר יותר, במטרה להדגיש את רוח שרות המטרה והאדם בכל העולם. כיום ישנם בעולם כ- 20,000 מארחים ביותר ממאה מדינות ועוד היד נטויה.

קרא על ההיסטוריה של סרווס:

https://www.servas.org/en/history

"סרווס" מסונף לועדה החברתית-כלכלית של האו"ם, כארגון לא ממשלתי והוא רשום בג'נבה, כחברה ללא מטרות רווח. המוסד העליון של "סרווס", הקובע את קווי פעילותו ומדיניותו, הוא - הועידה הכללית של נציגי הלאומים החברים, המתכנסת אחת לשלוש שנים. יש לו מזכירות העולמית פעילה והיא נבחרת באותה ועידה.


בהיות "סרווס" ארגון של מתנדבים לא למטרות רווח, הוא מממן את הוצאותיו בעזרת תרומות מטיילים
הניתנות לו לפני צאתם לטיול.

המעוניין לארח ולטייל במסגרת "סרווס", יפנה אל Israel@servas.org, לאחר שקרא את ההנחיות למעוניינים להצטרף.

נשמח מאוד להגדיל גם את מעגל המארחים הישראלי, בכל המגזרים ובכל צורות ההתיישבות. בארץ יש כיום קרוב ל- 190 משקי בית, הפזורים בכל הארץ.

ראו מצגת עדכנית של סרווס ישראל מצורפת למטה.

בברכת שלום וידידות

סרווס ישראל

About Servas Israel presentation 2018  About Servas Israel presentation 2018
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים