SERVAS ISRAEL

מחקר ופיתוח (מו״פ) בחברה הערבית – כפר קרע - שבת ה-26 באוקטובר 2019

 

הנכם מוזמנים ליום חשיפה בנושא מחקר ופיתוח (מו״פ) בחברה הערבית - בתחום מעניין ומסקרן -במרכז מו״פ אזורי המשולש, בהשתתפות סגל מרצים ומדענים ובראשם ד"ר איברהים יחיא מנהל מו"פ, בשבת 26.10.19 .

הזמינו חברים שמתעניינים בסרווס.

בתכנית:

10.00-10.30 התכנסות בכפר קרע במו"פ.(ראו צילום מפה מצ״ב).   

10:30-11:30 שיתופים - מה זה סרווס בשביל כל אחד מאתנו,

                    סרווס בינ״ל לאן-עדכונים,  בהנחיית קלודיה 

11.30-12.00 ד"ר יחיא מכפר קרע יספר על ההיסטוריה של המדעים והמקום. 

1200-1300  שתי הרצאות של מדענים מובילים בנושא מחקר ופיתוח, יזמות טכנולוגית, שת״ף עם יהודים ואוכלוסיית הסביבה, חשיבות ותרומת הפעילות לכלכלת מדינת ישראל דיון ושאלות.  

13.00 ארוחת צהריים משותפת, עם מטעמים ללא כלים חד-פעמיים .

 הגשה וכפות הגשה עבור השולחן המשותף וגם כלי אוכל ושתיה עבור עצמו - אך לא כלים חד-פעמיים.

 

על מרכז מו״פ בכפר קרע:

מרכז מו"פ אזורי המשולש ממוקם בכפר קרע במשולש. על פי הסטטיסטיקות, קיים מספר רב  של אקדמאיים בני האזור, בעלי ניסיון מדעי מחקרי יישומי בדיסציפלינות שונות, הן בארץ והן בחו"ל. היחסים בין האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה היהודית במקום מצטיינים בשיתוף פעולה מוצלח והפריה הדדית, הן בהשתתפות הפעילה בפעילויות מרכז המו"פ והן שיתוף הפעולה המדעי-אקדמי. היתרון המייחד את האזור הוא  בהיות מרכז המו"פ קרוב למרכזי העסקים והמחקר בארץ.

https://www.gov.il/he/departments/units/meshulash_mop

 

לאישור הגעה (יש לכתוב רק אם מגיעים)

נא לכתוב ל: israel@servas.org

בירורים בטלפון:

נורית אלויה-פינקל, 054-3907790

נירית הראל, 054-3444275

 

 


Date 26/10/2019 10:00 18:00
Location כפר קרע
PrintTell a friend