SERVAS ISRAEL

Servas Israel Photography group meets in Jaffa port

צילום

צילום בצוותא - קבוצת חובבי הצילום של סרווס ישראל

 

קבוצת חובבי הצילום מתגבשת  ויוצאת לדרך.. 

המטרה – ליצור קבוצה של חברים בעלי ענין משותף בצילום, חברים שרוצים לצלם בצוותא, ללמוד, וללמד זה את זה.

המפגשים יתקיימו אחת לכמה חודשים וכל מפגש יאורגן ע״י חברים אחרים, שיקחו על עצמם לבחור מקום ונושא עם הדגש מסוים לצילום באותו המפגש.

את המפגש הראשון ילוו שוש יצחקי ואריה אבידור. 

נושא המפגש: ״לדוג תמונות בנמל יפו״. 

ניפגש ביום שישי 29.6.18  בשעה 9:00 בבוקר. בכניסה לנמל יפו, בכיכר.

שעת סיום משוערת – 13:00.

במהלך היום, נכיר אחד את השני, נשתף ניסיון וציפיות, ונצא לסיור ושיטוט חופשי במקום, בקבוצות קטנות.

נתבונן, נחפש, נתייעץ האחד עם השני, ונדוג תמונות מן החוף...

בתום המפגש, נתכנס במעגל, נעלה רשמים, נתייעץ ונתאם ציפיות להמשך.

כל המעוניינים להשתתף מתבקשים לכתוב ל israel@servas.org ולציין שם, ישוב, ומספר סלולרי.

נא להצטייד במצלמה טעונה וכל הציוד הדרוש ע״פ הבנתו של כל אחד ו...ברוח יצירתית.

 

שוש יצחקי - אריה אבידור


 

Let's meet and take photos together, learn from each other, share and plan future photgraphy events

Servas Israel photography group welcomes you.

Write to: israel@servas.org 


Date 29/06/2018 09:00 13:00
PrintTell a friend