SERVAS ISRAEL

הכנס השנתי של סרווס ישראל וישיבת המליאה של העמותה לשנת 2010

חברי סרווס שלום

הכנס השנתי של סרווס ישראל יתקיים ביום שישי ה- 05.03.2010.

התכנסות בשעה 10:00 בבית משק הברון ברחוב המייסדים במזכרת בתיה.   

 

הכנס השנתי השנה יכלול ארבעה סיורים, לפי בחירה:

א. סיור מודרך במוזיאון ובאתרים ההיסטורים במושבה מזכרת בתיה.

ב. סיור מודרך ברחוב הראשי של המושבה עם שחקן או מדריך  של בית דונדיקוב.

ג. רכיבה על אופניים בסביבה, כולל הדרכה והשכרת אופניים (נדרשת הרשמה מוקדמת).

ד. סדנה חוויתית לנשארים באולם ההתכנסות. (בבדיקה)

מפת האזור תישלח בהמשך.

לאחר הפעילות נתרכז לארוחת צהריים משותפת שאחריה נקיים ישיבה שנתית של העמותה כמתחייב בחוק.

שעת סיפור לתף בזמן כינוס העמותה. (בבדיקה)

 

אנא!  רשמו לפניכם ושימרו תאריך זה פנוי! האירוע יתקיים בכל מזג אויר.

שימו לב, המפגש יתקיים ביום שישי, כדי לאפשר לחברינו שומרי השבת את השתתפותם הפעילה.

התוכנית

10:00-10:30 כינוס רישום ומפגש חברים.

10:30-13:00  סיורים ע"פ המפורט לעיל.

13:00-14:00  ארוחת צהריים משותפת.

כל אחד יביא כיבוד לעצמו + משהו לשולחן הכללי.

14:00-15:30   אסיפת עמותה  לפי פרוט בהמשך

15:30 פיזור

מינהלות

1. דמי השתתפות בכנס – 20  ₪ לאדם. 20 ₪ נוספים למשכיר אופניים.

2.  למגיעים מרחוק:באפשרותכם להתארח ביום חמישי / שישי בבתי מארחים באזור  – תאום יבוצע בצורה אישית כנהוג בסרווס .

3. הערות :

 • יתכן ויהיו שינויים בלו"ז של האירועים ביום הכינוס.
 • פירוט התכנית יישלח במועד מאוחר יותר.
 • לפני הכנס ישלח מייל משלים עם מידע על המועמדים ותקציר פעילות העמותה , תוכנית עבודה לשנת 2010  ודוח מאזן כספי של הגזבר.

4. כיצד תודיעו על הגעתכם או אי הגעתכם:

שילחו מייל ל-  המIsrael@servas.org

העתק ל-    claudia.sagi@gmail.com  או    haim.murik@gmail.com

בלוויית הפרטים הבאים:

שם פרטי ומשפחה

 

 

מספר מבוגרים

 

 

מספר ילדים

 

הערה: גילאים

איזור בארץ

 

 

מקום מגורים

 

 

סיור רצוי:

1)    "סליק"
2)    סיור רגלי
3)    רכיבה על אופניים

 

 

 

לפרטים או הרשמה טלפונית-

1.  חיים מוריק      050-7550088

2.  קלודיה שגיא   052-2554314

לכולם – אלו שמגיעים ואלו שלא מגיעים - מענה עד 25/02/09.

 

להתראות!

המזכירות

 

נספח 1 - פירוט נושאים לישיבת המליאה של העמותה

מקצת מהנחיות התקנון:

באסיפה ימסר דיווח על פעולות סרווס בארץ ובעולם. יידרש אישור האסיפה לתקציב, אישור דוח הגזבר דוח וועדת הביקורת, תיקונים בתקנון העמותה אם יהיו ואישור בחירות מועמדים למזכירות.  

יערכו בחירות של חברים לפעילות במזכירות :

1)     "חברי ועד" מזכירות - יעמדו לבחירה בין 5-7  חברים, אשר אחד מהם יכהן כגזבר.

נדרשת השתתפות סדירה ופעילה בישיבות המזכירות המתנהלות לסרוגין בכל חלקי הארץ.

2)     "חברי ועדת הביקורת" - יבחרו 3 חברים.

על מנת לבחור ולהיבחר לתפקידים הנ"ל, חייבים להיות חברי עמותה רשומים.

חברים המעונינים להיבחר לתפקיד פעיל בארגון יכתבו על עצמם ועל התפקיד שהם מעונינים לאייש, ובמה הם יכולים לקדם את מטרות הארגון   –

המעונין , חייב להודיע על כך בכתב או במייל  עד ל-15 לפברואר 2010 ל:  (הטלפונים לבירורים)

1.  חיים מוריק  haim.murik@gmail.com    050-7550088

2.  קלודיה שגיא claudia.sagi@gmail.com   052-2554314

 

סדר יום לישיבת אספת עמותה  לו"ז מתוכנן : 14:00-15:30

 1. דברי פתיחה – יו"ר סרווס ישראל חיים מוריק.
 2. בחירת יושב ראש לניהול הישיבה –  קביעת רושם הפרוטוקול.
 3. פעילות המזכירות בשנה החולפת – דיווח יו"ר הארגון ובעלי תפקידים.
 4. הצגת תוכנית עבודה והצעת התקציב לשנה החדשה - יו"ר הארגון, חיים מוריק.
 5. דו"ח הגזבר ואישור המליאה – הגזבר אהד ארצי.
 6. דו"ח ועדת הביקורת  ואישור המליאה.
 7. הצגת מועמדים ובחירות לחברי מזכירות.
 8. סיכום. 

 

מועמדים למזכירות ולוועדת ביקורת

כל מי שרוצה להגיש מועמדותו להיבחר למזכירות הארגון/עמותה  שישלח כמה מילים על עצמו, הרצון והיכולת שלו לתרום מזמנו למען קידום עניני העמותה.

בברכה

המזכירות


Date 5/03/2010 10:00 15:30
Location בית משק הברון ברחוב המייסדים במזכרת בתיה
PrintTell a friend