SERVAS ISRAEL

הכנס השנתי של סרווס ישראל וישיבת המליאה של העמותה לשנת 2009

הכנס השנתי של סרווס ישראל יתקיים השנה ביום שישי ה- 13/03/09. 
תחילת הכנס בשעה 9:30 במתנ"ס נווה צדק, רח' נווה שלום 9, תל אביב-יפו. 

הכנס יכלול שלושה סיורים, לפי בחירה:

א. סיור להכרת תל-אביב, נווה צדק, בהדרכתה של יונה וייסמן, לשעבר חברת סרווס (מסלול של עירית תל-אביב)
ב. סיור לאורך שד' רוטשילד, בהדרכתה של דליה שוטלנד, חברת סרווס
ג. מוזיאון נחום גוטמן לאומנות, רח' שמעון רוקח 21, נווה צדק, כולל הדרכה במקום בשעה 11:00.

לאחר הסיורים נתרכז לארוחת-צהריים משותפת שאחריה נקיים ישיבה שנתית של העמותה, כמתחייב בחוק.

******************************************************************************************
לסיכום המפגש (כולל תמונות)


Date 13/03/2009 09:30 15:30
Location תל-אביב
Organizer המזכירות ומתאם תל-אביב
PrintTell a friend