SERVAS ISRAEL

המפגש הארצי השנתי של צעירי סרווס

המפגש הארצי השנתי של צעירי סרווס יתקיים השנה באזור השרון.
תאריך ושעת מפגש: בשבת 13.10.07, בשעה 11.
מקום: בכניסה לפארק השרון, מאחורי מגלשות המים של שפיים. יהיה שילוט הכוונה בצומת לארסוף.

אין ביטולים כולם באים.
גם הורים לילדים קטנים,
גם בני נוער צעירים,
שלא נדבר על הצעירים הבוגרים.
כולנו במטרה להכיר, להתנסות ולפעול,
גם בארץ וגם בחו"ל,
במסגרת סרווס לצעירים,
כי "העולם שייך לצעירים"!

לו"ז ותוכנית:
11:00  התכנסות ורישום
11:30  מסלול סובב שמורה, כולל מבט על מצוק החוף המדהים
12:30  התכנסות בשטח לקבלת מידע על מה שמתרחש בנושא צעירי סרווס בעולם
13:00  עבודה בקבוצות מיקוד, כולל משוב של כל קבוצה (ראו פירוט למטה)
14:30  ארוחת צהריים משותפת
15:15  סיכום
15:30  פיזור

יש להצטייד באוכל לארוחת הצהריים ועוד משהו עבור השולחן הכללי לטובת כולם.

קבוצות מיקוד יתקיימו בתחומים הבאים:
1. אסטרטגיית ליבת הפעילות של צעירי סרווס ישראל. יוביל את הקבוצה: חיים מוריק.
2. הפעלה עצמית של צעירי סרווס ישראל מול נציג סרווס לצעירים באירגון - קשרי פנים. תלווה את הקבוצה: קלאודיה שגיא.
3. פרויקטים מחו"ל - תוביל את הקבוצה: נירית הראל.
4. קשרי חוץ עם צעירי סרווס ממדינות אחרות. הקבוצה תצטרף בשלב ראשון לקבוצה 3, בהנחיית נירית.
5. צוות תכנים לאתר סרווס ישראל לצעירים. ילוו את הקבוצה: עמית וליאת חקלאי.

נא להחזיר מייל לחיים מוריק, במידה ותגיעו או לא תגיעו למפגש.

******************************************************************************************
לסיכום המפגש                           לתמונות מהמפגש


Date 13/10/2007 11:00 15:30
Location בכניסה לפארק השרון, מאחורי מגלשות המים של שפיים.
Organizer חיים מוריק ונירית הראל
PrintTell a friend