SERVAS ISRAEL

לוח אירועי סרווס בישראל

Please see below Servas Israel coming events.

Contact israel@servas.org for details 

סרווס ישראל מקיים במשך השנה מספר רב של ארועים, בתאריכים ובמקומות שאינם קבועים, אלא מתפרסמים בסמוך לתאריכי האירועים עצמם.
יחד עם זה מספר אירועים מתקיימים באופן קבוע בתקופה מסוימת של השנה :
1. האסיפה השנתית מתקיימת בתחילת חודש מרץ. מלבד האסיפה הכללית, מלווה כל מפגש כזה גם במפגש חברתי שבו עורכים סיורים באיזור המפגש , הרצאות ו/או פעילויות אחרות.
2. מזה מספר שנים מקיימת סרווס ישראל כנס בינ"ל המתמשך על פני כשבוע בחודש דצמבר, בתקופת חנוכה/חג המולד.
3. אירועים נוספים הם מפגשים נושאיים כמו אומנות ו/או צילום, תרבות  והתנדבות, חגים, הדרכות או אחרים.
ניתן לראות מבחר של אירועים שהתקימו ע"י כניסה לארכיון.

 

Date Title Additional info
June 2007
9/06/2007

יום הפעילים של סרווס ישראל

Location שדה ורבורג
Organizer חיים מוריק ורחל פנקס
March 2007
3/03/2007

האסיפה השנתית של העמותה בשדה ורבורג

Location שדה ורבורג
Organizer מאיר ברגמן
Fabruay 2007
10/02/2007

מפגש חברים בניר-עוז

Location הנגב הצפון מערבי
Organizer עידית ודוד מניר-עוז
November 2006
10/11/2006

הכנס השנתי של סרווס בגליל 11.11.06

Location הגליל התחתון: כרמיאל-מכמנים-יובלים
Organizer רחל ויעקב פנקס