SERVAS ISRAEL

לוח אירועי סרווס בישראל

Please see below Servas Israel coming events.

Contact israel@servas.org for details 

סרווס ישראל מקיים במשך השנה מספר רב של ארועים, בתאריכים ובמקומות שאינם קבועים, אלא מתפרסמים בסמוך לתאריכי האירועים עצמם.
יחד עם זה מספר אירועים מתקיימים באופן קבוע בתקופה מסוימת של השנה :
1. האסיפה השנתית מתקיימת בתחילת חודש מרץ. מלבד האסיפה הכללית, מלווה כל מפגש כזה גם במפגש חברתי שבו עורכים סיורים באיזור המפגש , הרצאות ו/או פעילויות אחרות.
2. מזה מספר שנים מקיימת סרווס ישראל כנס בינ"ל המתמשך על פני כשבוע בחודש דצמבר, בתקופת חנוכה/חג המולד.
3. אירועים נוספים הם מפגשים נושאיים כמו אומנות ו/או צילום, תרבות  והתנדבות, חגים, הדרכות או אחרים.
ניתן לראות מבחר של אירועים שהתקימו ע"י כניסה לארכיון.

 

Date Title Additional info
March 2024
22/03/2024

Servas Israel Annual Assembly, Friday 22 March 2024 Yeruham

If you happen to be in Israel on Friday, March 22, 2024, 8:00-12:30 UTC, OR
if not, join us via Zoom – 8:30-10:30 UTC – to meet Israel Servas friends, non-member locals. See you.

ניפגש בירוחם. הכנו תכנית מיוחדת שמשלבת ביקור במקום עם אנשים מקומיים ברוח סרווס ובהתאם לזמנים העכשוויים

Events archive