SERVAS ISRAEL

לוח אירועי סרווס בישראל

Please see below Servas Israel coming events.

Contact israel@servas.org for details 

סרווס ישראל מקיים במשך השנה מספר רב של ארועים, בתאריכים ובמקומות שאינם קבועים, אלא מתפרסמים בסמוך לתאריכי האירועים עצמם.
יחד עם זה מספר אירועים מתקיימים באופן קבוע בתקופה מסוימת של השנה :
1. האסיפה השנתית מתקיימת בתחילת חודש מרץ. מלבד האסיפה הכללית, מלווה כל מפגש כזה גם במפגש חברתי שבו עורכים סיורים באיזור המפגש , הרצאות ו/או פעילויות אחרות.
2. מזה מספר שנים מקיימת סרווס ישראל כנס בינ"ל המתמשך על פני כשבוע בחודש דצמבר, בתקופת חנוכה/חג המולד.
3. אירועים נוספים הם מפגשים נושאיים כמו אומנות ו/או צילום, תרבות  והתנדבות, חגים, הדרכות או אחרים.
ניתן לראות מבחר של אירועים שהתקימו ע"י כניסה לארכיון.

 

Date Title Additional info

No events found

Events archive