SERVAS ISRAEL

"סרווס" הנו ארגון בינלאומי המפגיש מטיילים עם מארחים ומטרתו - להגביר את הרעות והשלום בעולם, לפתח סובלנות והבנה הדדית באמצעות יצירת קשר אישי ועמוק בין בני תרבויות ורקע שונים.
המטיילים מוזמנים להתארח ולהשתלב בחיי המשפחה המארחת, להכיר אותה ואת סביבתה, לבלות אתה ולחלוק עמה את דעותיהם, תחושותיהם ורגשותיהם, בכל הקשור לחיי הקהילה בארץ ובעולם.                פרטים נוספים

 
"מפגש יפן" נערך בביתם של נירית ויוסי הראל בשדה וורבורג, ב 14/2/2014
24/02/2014
Please read and enjoy the summary of Christmas 2013 event in Israel , sent by Sonali and Yogesh from India.
Thank you Sonali and Yogesh,
16/01/2014
Welcome Raheeb and Afnan Zahran and your 3 children.
2/11/2013
קבוצה של 9 חברים, מישראל,השתתפה במפגש בינלאומי שאורגן ע"י סרווס ברלין.
30/08/2013
Servas Israel activists met at Peqiin in the Beautiful home of Ruth and Abel de Jong-Hotze
24/08/2013 09:00
רשמים ודברי תודה לאירוח של משפחת דה יונג בביתם שבפקיעין
30/08/2013
Jerusalem friends of Servas Israel meeting at Judy's house in Jerusalem
30/07/2013
8/04/2013
Highlights in the Desert
7/04/2013
רשמים מהסיורים שנערכו בניצנים הישנה ובנתיב העשרה
9/03/2013
דרונט בניית אתרים